Sion

Sion

> oorlog > engeland

Engeland
Winnaar=Engeland RSS feed
Engeland in oorlog. Mist U iets, probeer de zoektabel en doorzoek onze database.
OorlogAanvangEindeTypeWinnaarVerliezerHoofdrolspelerAanleiding
1 1e Engels-Ned oorlog (nl) [Edit]16521654Twee landenEngeland Nederland Jacob Cats, Cromwell.De Akte van Navigatie.
Bron SionDe handel op Engeland werd nu bijna onmogelijk gemaakt en al vormde deze niet de belangrijkste bron van inkomsten voor de kooplieden, het zat hun toch flink dwars. In december werd Jacob Cats naar Engeland gezonden, maar hij keerde onverrichter zake terug. De Engelsen gingen nu over tot het opbrengen van Nederlandse schepen die weigerden het vlaggesaluut te brengen.
2 1e Maori oorlog [Edit]18431848Twee landenEngeland Maori's George GreyVerdeling van land.

Bron http://www.slsa.sa.gov.au/lib_guide/Om de orde te herstellen werd George Grey als gouverneur met bijzondere volmachten naar Nieuw-Zeeland gezonden (1845). Grey trad enerzijds met zeer harde hand op, maar herwon anderzijds door eerlijk optreden het vertrouwen van de Maori's. Op 23 dec. 1846 kreeg Nieuw-Zeeland een nieuwe constitutie.
3 2e Engels Afghaanse oorlog [Edit]18781880Twee landenEngeland Afghanistan Dost Mohammed, Abdoer-RahmanToenadering tot de Russen.
Bron http://members.tripodnet.nl/JohnSoetersDost Mohammed werd als emir erkend (1855) en was meer toegankelijk voor Perzische en Russische invloed. Daartegen verzette Groot-BrittanniŽ zich weer, dat wegens moeilijkheden in India voorlopig niet krachtig kon optreden, maar in 1873 een traktaat met Rusland sloot, waarbij dit land afzag van invloed in het grootste deel van Afghanistan. De emir begreep dat hij de twee mogendheden tegen elkaar moest uitspelen en was dus Rusland gunstig gezind. Waarna Engeland het land opnieuw binnenviel.
4 2e Maori oorlog [Edit]18601872Twee landenEngeland Maori's Regeringsaankopen van grond.
Een reeks bloedige onlusten die hoofdzakelijk tot het Noordeiland beperkt bleven. De Maori's trachtten tot onderlinge eenheid te komen onder een koning, maar slaagden daarin niet. Hun Hau-Haubeweging (sinds 1865), gebaseerd op een ideologie waarin elementen van eigen en bijbels geloof vermengd waren, richtte zich tegen christendom en vreemde overheersing.
5 4e Engels-Ned oorlog (nl) [Edit]17801784Twee landenEngeland Nederland Van Kinsbergen, Zoutman, RodneWapensmokkel naar Amerikaanse opstandelingen.
Bron http://www.findagrave.comNa langgerekte onderhandelingen werd op 20 mei 1784 te Parijs de vrede gesloten. De Republiek stond Negapatnam af en gedoogde de vrije vaart der Engelsen in de Molukken. Dat dit resultaat niet al te ruÔneus was, kwam vooral door de steun die Frankrijk gaf.
6 Anglo Boerenoorlog (nl) [Edit]18991902Twee landenEngeland Zuid Afrika Jameson, Kruger.Diplomatieke twist tussen engeland en Zuid Afrika.

Bron http://www.chirundu.com/history/images/Transvaal zond op 9 okt. 1899 een ultimatum waarin terugtrekking van de troepen geŽist werd. Groot-BrittanniŽ weigerde, waardoor de twee republieken (de Transvaalse Republiek en de republiek Oranje Vrystaat), die door een traktaat verplicht waren elkaar bij te staan in het geval van agressie tegen een van beide, zich gedwongen zagen tot oorlog over te gaan.
7 Falkland oorlog [Edit]19821982Twee landenEngeland ArgentiniŽ Lady Thatcher.Argentijnse invasie.
Bron http://www.historychannel.com/ArgentiniŽ handhaafde zijn aanspraken op de Falklandeilanden en op 2 april 1982 bezetten Argentijnse troepen de eilanden en verdreven de gouverneur. De Britse regering zond een expeditieleger uit, dat er op 14 juni in slaagde de eilanden te heroveren (Falklandoorlog). De gevechten kostten het leven aan ca. 750 Argentijnse militairen, 255 Britse soldaten en drie bewoners van de eilanden.
8 Ierse Paasopstand [Edit]19161916BurgeroorlogEngeland Ierland Maxwell, Patrick Pearson.W.O. I.

Bron http://www.geocities.com/BroadwayAl in 1914 zochten de Ierse revolutionairen contact met de Duitsers ter verkrijging van wapens. Patrick Pearson werd tot president van de Ierse Republiek uitgeroepen en er werd een voorlopige regering gevormd. Binnen 48 uur echter was het Britse leger met 5000 man troepen aanwezig en na een kleine week van gevechten, die een enorme ravage aanrichtten in Dublin, moest Pearson capituleren.
9 Indiase oorlog [Edit]18571857Twee landenEngeland India Duke of Wellington, Clive.Dood van een Engelse sergeant majoor.
Bron http://members.lycos.nl/johnsoeters/De 34th Native Infantry divisie werd opgeheven n.a.v. de dood van de sergeant majoor, hetgeen veel kwaad bloed zette bij de plaatselijke bevolking , Toen daarna een aantal Indiase soldaten in het Engelse leger, na de weigering een bevel uit te voeren publiekelijk werden gestraft, was dat de druppel die de toch al zo ontvlambare situatie deed ontploffen.
10 Mau Mau oorlog [Edit]19521960BurgeroorlogEngeland Mau Mau (Kenya) Jomo Kenyatta.Slechte levensomstandigheden van de Kikuyu.

Bron http://www.marionkaplan.com/lib/Het hoogtepunt van de guerrilla, die in 1952 was begonnen, lag in de jaren 1953-1954; in 1956 werd de laatste leider gevangengenomen. De beweging werd vrijwillig of onder druk van rituele eden en terreur door een groot deel van de Kikuyu gesteund. De rol van de Keniase leider Jomo Kenyatta (die in 1953 door de Engelsen als leider van de Mau Mau werd berecht) is onduidelijk geweest.
OorlogAanvangEindeTypeWinnaarVerliezerHoofdrolspelerAanleiding
Volgende 10